cim logistics logo
Blog

Blog

Welkom bij het blog van de firma CIM.

Hier schrijven wij over onderwerpen die technologisch, logistiek en strategisch relevant zijn. Wij leggen uit wat ons bedrijf doet en waarom, en vertellen ook meer over de mensen achter ons bedrijf. Tevens willen we laten zien hoe veelzijdig en toekomstgericht CIM is en werkt.

 

Moderne software = standaardsoftware
Moderne software = standaardsoftware

Technologie & innovatie

Standaardsoftware is een term die men bijna zou vergeten in tijden van gemakkelijk te verkrijgen apps.

Terwijl tien jaar geleden software nog werd doorgegeven en geïnstalleerd op gegevensdragers, worden computerprogramma's tegenwoordig vrijwel uitsluitend gedownload van het internet. Bovendien zijn slechts zeer weinig softwaretoepassingen nog beperkt tot één platform.

Meer informatie

Release 2021 - laadprocedure - uitbreiding dock-& en yardmanagement
Release 2021 - laadprocedure - uitbreiding dock-& en yardmanagement

Technologie & innovatie

Het WMS PROLAG®World is in staat om de laadprocessen tot aan de vrachtwagen/container in kaart te brengen. Daarmee zorgt het WMS voor de volledige traceerbaarheid van de pallets en goederen. Tot aan de aankomst van de goederen bij de klant kan nauwkeurig worden nagegaan welke artikelen met welke batch door wie zijn gepickt en op welke pallet in welke vrachtwagen zijn vervoerd. Mogelijke schade aan de goederen is nauwkeurig te achterhalen, evenals alle betrokken leveranciers.

Meer informatie

Release 2021 - 3.1.7. herstelorders
Release 2021 - 3.1.7. herstelorders

Technologie & innovatie

Sinds release 3.1.7 is PROLAG®World Productie uitgebreid met een nieuwe functie: orders kunnen nu in PROLAG®World als zogenaamde herstelorders gemarkeerd worden. Dit zijn orders waarmee goederen die zich reeds in het magazijn bevinden (eindproducten), kunnen worden hersteld met behulp van andere goederen (grondstoffen) en vervolgens als nieuwe goederen kunnen worden opgeslagen. Herstelorders worden handmatig aangemaakt of via de host doorgegeven.

Meer informatie

Geld en software - hoe ik geld bespaar met een standaard oplossing
Geld en software - hoe ik geld bespaar met een standaard oplossing

Technologie & innovatie

Het onderwerp geld heeft altijd een bijzondere rol gespeeld in de softwaresector. De industrie werd gevormd door een hackerscultuur die politiek gezien ver aan de linker kant stond en het concept van 'eigendom' niet als een noodzakelijk onderdeel van de digitale toekomst zag. Tot ver in de jaren 2000 geloofden grote delen van de bevolking nog steeds dat software niet iets was waarvoor men moest betalen. Illegale netwerken voor het delen van bestanden, waar naast programma's ook andere intellectuele eigendommen konden (en kunnen) worden verhandeld, waren dan ook populair. De belemmeringen rondom eigendom in de IT-sector bepalen ook vandaag nog de politieke discussie; van intellectueel eigendom tot de gegevens van de gebruikers, hierover wordt nog altijd hevig gediscussieerd.


Meer informatie

Actueel nieuws en persberichten

Mönig Logistiek: nieuwe release gerealiseerd volgens plan

Den Haag, 30 november 2021 – Mönig Logistik heeft de toekomst van zijn magazijnbeheer veilig gesteld door een nieuwe overeenkomst met CIM Logistics af te sluiten ten aanzien van releasewijzigingen. Het sinds 2013 geïmplementeerde warehouse management systeem PROLAG®World is daarom…

Meer informatie