cim logistics logo

Release 2021 - laadprocedure - uitbreiding dock-& en yardmanagement

Release 2021 - laadprocedure - uitbreiding dock-& en yardmanagement

Technologie & innovatie

Het WMS PROLAG®World is in staat om de laadprocessen tot aan de vrachtwagen/container in kaart te brengen. Daarmee zorgt het WMS voor de volledige traceerbaarheid van de pallets en goederen. Tot aan de aankomst van de goederen bij de klant kan nauwkeurig worden nagegaan welke artikelen met welke batch door wie zijn gepickt en op welke pallet in welke vrachtwagen zijn vervoerd. Mogelijke schade aan de goederen is nauwkeurig te achterhalen, evenals alle betrokken leveranciers.

De bij het verpakkingsstation verpakte goederen worden in verpakkingseenheden naar het verzendstation vervoerd. Daar scant of selecteert de gebruiker het dock met zijn mobiele apparaat. Vervolgens scant hij het transportmiddel en kan dan beginnen met beladen. In PROLAG®World kan worden ingesteld, of voor het laden nog laadrichtlijnen moeten worden gecontroleerd en een rapport moet worden aangemaakt. Zo ja, dan moet de gebruiker dit via het mobiele apparaat controleren. Na het beladen kan een leveranciersbeoordeling worden uitgevoerd. De gebruiker sluit het transportmiddel na het laden af en daarmee is het laadproces in PROLAG®World afgesloten.

Bij onze klanten is het laadproces een uitbreiding van de dock- en yard management-module. Het hostsysteem stuurt alle gegevens over de bezetting van het dock door, inclusief de precieze toewijzing van welke zendingen bij welk dock horen. Zodra de gegevens zijn overgedragen, verschijnen zij als invoer in het grafische overzicht van de bezetting van het dock in PROLAG®World. In de laadzone werken de gebruikers met tablets die via WLAN zijn verbonden.
In het menu-item 'laden' scant de gebruiker het laadperron via het tablet en krijgt hij een tijdvenster te zien voor het laden. Hij scant het transportmiddel. Nadat de laadrichtlijnen zijn gecontroleerd, kan de gebruiker beginnen met laden. In het laadscherm toont PROLAG®World de laadvolgorde, die bij de bezetting van het dock werd toegewezen. Bovendien wordt ook andere informatie weergegeven, zoals het nummer van de verpakkingseenheid, het gewicht, het type ladingdrager en het verzamelgebied van de verzendeenheid. Nadat het laden is voltooid, moet de gebruiker een leveranciersbeoordeling op het tablet uitvoeren. Het laden kan alleen worden voltooid als dit is uitgevoerd. Hij vult het transportmiddel in, bijv. container of vrachtwagen, kan indien gewenst een foto nemen die in de PROLAG®World laadlijst kan worden opgeslagen en haalt de verzendpapieren op kantoor af. Bij het laden van containers moet de gebruiker vooraf nog zogenaamde containerrichtlijnen invullen. Als de container verzegeld moet worden, vraagt PROLAG®World om een seal check.

Actueel nieuws en persberichten

Mönig Logistiek: nieuwe release gerealiseerd volgens plan

Den Haag, 30 november 2021 – Mönig Logistik heeft de toekomst van zijn magazijnbeheer veilig gesteld door een nieuwe overeenkomst met CIM Logistics af te sluiten ten aanzien van releasewijzigingen. Het sinds 2013 geïmplementeerde warehouse management systeem PROLAG®World is daarom…

Meer informatie