cim logistics logo

Moderne software = standaardsoftware

Moderne software = standaardsoftware

Technologie & innovatie

Standaardsoftware is een term die men bijna zou vergeten in tijden van gemakkelijk te verkrijgen apps.

Terwijl tien jaar geleden software nog werd doorgegeven en geïnstalleerd op gegevensdragers, worden computerprogramma's tegenwoordig vrijwel uitsluitend gedownload van het internet. Bovendien zijn slechts zeer weinig softwaretoepassingen nog beperkt tot één platform.

Naast de gebruikersinterface van de laptop of van de terminal wordt meestal ook nog een gebruikersinterface voor de tablet en smartphone aangeboden. Met name kleinere apps en programma's worden niet langer ontwikkeld door grote softwarehuizen die gespecialiseerd zijn in één enkel product. Dienstverleners gaan vaak te rade bij teams van ontwikkelaars die tegen betaling apps ontwikkelen. Zo is er een breed scala van zeer gespecialiseerde programma's op de softwaremarkt beschikbaar geworden - van audiogidsen voor een museum tot kleine shopping-apps, die het online kopen makkelijker zouden moeten maken.

Standaardsoftware, een verouderd concept?

Daarentegen zijn er ook softwarebedrijven die zich hebben gespecialiseerd in een paar softwareproducten en deze voortdurend optimaliseren. Klasse in plaats van massa is hier het credo en het aanhoudende succes van deze bedrijven spreekt voor zich. Of het nu gaat om tekstverwerking of software voor magazijnbeheer, de steunpilaar van deze bedrijven is het desbetreffende product. In tegenstelling tot een app-ontwikkelaar die zijn vaardigheden vrij ter beschikking stelt, verdient de fabrikant geld aan de kwaliteit van de software. Hij heeft dus het grootste belang bij de ontwikkeling van het best mogelijke systeem. Hier is klanttevredenheid het neveneffect van een succesvol product en niet, bijvoorbeeld, het afstemmen van de software op de individuele wensen van de klant.

Is dit het verschil tussen standaardsoftware en maatwerk software? Zijn apps voor smartphones en tablets die op verzoek van de klant worden gemaakt, louter maatwerk software die op middellange termijn tot hoge kosten gaan leiden?

Het antwoord is: nee. In feite is het onderscheid tussen app-ontwikkelaars en klassieke softwareproducenten niet de onderverdeling in standaard- of maatwerk software. De twee soorten ondernemingen zijn eerder op verschillende bedrijfsmodellen gebaseerd. Een app-ontwikkelaar die op verzoek van de klant programmeert, produceert inderdaad programma's op maat, maar hij wordt voor deze activiteit betaald en verdient dus niet aan de verkoop van het product. Het belangrijkste verschil tussen standaardsoftware en op maat gemaakte software ligt echter in het gebruik ervan. En hier zijn moderne app-ontwikkelaars niet te onderscheiden van klassieke softwarehuizen. Beide streven ernaar dat de ontwikkelde software een brede gebruikersbasis heeft. Zelfs de museum-app, die alleen door bezoekers van het desbetreffende museum wordt gebruikt, heeft talrijke gebruikers van wie de eindapparaten verschillende systeemvereisten hebben. Alle functies van het programma worden dus vooraf door de software bepaald en zijn niet speciaal geprogrammeerd voor een individuele gebruiker. Wel is er een individuele configuratie mogelijk door de beoogde instellingen van duidelijk gedefinieerde parameters. Afhankelijk van de complexiteit van de software kan dit worden gedaan door de gebruiker zelf of door opgeleide specialisten. Dit is nu juist een van de kernelementen van standaardsoftware.

Een app-ontwikkelaar zorgt er natuurlijk ook voor dat zijn apps voldoen aan de eisen van standaardsoftware. Anders zou stabiel gebruik helemaal niet mogelijk zijn. Vooral met apps zoals de hierboven genoemde museum-app is het idee van aanpassing op de individuele eindapparaten van de gebruikers ronduit belachelijk. Museumbezoekers zouden hun ogen uitkijken als hen bij de ingang werd gevraagd of ze specifieke wensen voor hun app hebben die ze graag zouden willen laten programmeren. Ze zouden dan wel weer terug moeten komen voor een update.

Standaardsoftware is moderne software

Inderdaad, de vergelijking tussen een warehouse management software en een eenvoudige museum-app heeft zijn grenzen. PROLAG®World is al een zodanig complex systeem dat je het niet zomaar uit de app-store kunt halen. De softwaresuite wordt gebruikt voor het beheer van de kritieke infrastructuur van de magazijnlogistiek, een toepassing die een zeer hoog niveau van parametriseerbaarheid vereist. Investeren in een dergelijk systeem is voor elke klant een weloverwogen stap, want als er problemen zijn met het magazijnbeheer, zijn de vervolgkosten vaak niet te overzien. Geen enkel bedrijf zou zo'n vertrouwen stellen in een onbekende app-ontwikkelaar zonder expliciete ervaring op dit specifieke gebied.
Niettemin blijkt uit de vergelijking dat in een modern softwarelandschap niet langer kan worden afgezien van de ontwikkeling van standaardsoftware. Maatwerk software leidt onvermijdelijk tot extra kosten, aangezien updates speciaal aan het bestaande geïndividualiseerde systeem moeten worden aangepast. Geautomatiseerde tests functioneren ook slechts in beperkte mate, waardoor de stabiliteit van de software in het gedrang komt. Ook op de WMS-markt, waar het aantal gebruikers van warehouse management software gestaag groeit, is de trend naar standaardsoftware de afgelopen jaren aanzienlijk versterkt. Terwijl in 2014 31% van de verkochte software gedeeltelijk op maat was gemaakt, was dat in 2018 nog maar 22%. Volledig op maat gemaakte programma's zijn sinds 2020 niet meer te verkrijgen.

Dus of het nu gaat om een smartphone-app voor het plaatselijke museum of om de PROLAG®World warehouse management software, om aan de eisen van het heden en de toekomst te voldoen, is standaardsoftware een must. In dit verband geldt in ieder geval: moderne software is standaardsoftware.

Actueel nieuws en persberichten

Mönig Logistiek: nieuwe release gerealiseerd volgens plan

Den Haag, 30 november 2021 – Mönig Logistik heeft de toekomst van zijn magazijnbeheer veilig gesteld door een nieuwe overeenkomst met CIM Logistics af te sluiten ten aanzien van releasewijzigingen. Het sinds 2013 geïmplementeerde warehouse management systeem PROLAG®World is daarom…

Meer informatie