cim logistics logo

Interview deel 2 - Een gesprek met Fritz Mayr over trends in de intralogistiek

Interview deel 2 - Een gesprek met Fritz Mayr over trends in de intralogistiek
In deel 1 van dit interview spraken we met Fritz Mayr, oprichter en algemeen directeur van CIM, over de transformatie van intralogistieke systemen en kunstmatige intelligentie als game-changer. In deel 2 kijken we naar automatisering, ‘dark warehousing’ en de CO2-voetafdruk in het magazijn.
De afgelopen jaren is de industrie - net als de gehele economie - voor enorme uitdagingen komen te staan. Dat is nog steeds het geval. Hoe hebben Corona, de economische crisis en de energiecrisis uw bedrijf beïnvloed? Is de branche in uw ogen veranderd?

Corona liet ons zien hoe we toch kunnen werken zonder in het bedrijf aanwezig te zijn. Zonder de pandemie was ons dat niet gelukt. Tenminste niet in die korte tijd. Het heeft ons jaren gekost om een videosysteem in te voeren en het werkte niet. Toen kondigde de regering op een vrijdag aan dat er vanaf maandag niemand meer in het bedrijf zou zijn. Het systeem werd zaterdag geïnstalleerd en iedereen werkte er maandag mee. Dat ging perfect.
De manier van werken is daardoor volledig veranderd. In de kantoren is nog maar de helft van het personeel aanwezig. En dan is een groot deel natuurlijk verdeeld over onze vestigingen in München, Dresden, Den Haag en Münster. Maar zeker de helft van onze mensen werkt in home-office. Gedecentraliseerd werken is voor ons nu volkomen normaal. Daarom hebben we regelmatig ‘aanwezigheidsweken’ waarin we CIM-medewerkers aanmoedigen om zoveel mogelijk naar het hoofdkantoor in Fürstenfeldbruck te komen. De intermenselijke factor mag niet verloren gaan, ondanks alle voordelen die gedecentraliseerd werken kan opleveren.

Wat is de situatie in de intralogistiek?

Wat de intralogistiek betreft, merken wij momenteel dat de hoeveelheid projecten is toegenomen. Vooral de automatisering heeft een hoge vlucht genomen, omdat een geautomatiseerd systeem nu eenmaal met minder toezicht kan worden bediend. Minder mensen in de magazijnen, dat is het resultaat. En in dit verband zien we ook dat de automatische systemen in het algemeen toenemen. Het combineren van geautomatiseerde systemen van verschillende fabrikanten en het koppelen ervan in een WMS, is iets waar nu veel om gevraagd wordt. Dit is ook een groeiende markt, geen sterk groeiende markt, maar wel een constant groeiende markt. Nog steeds zeer in trek zijn de systemen die online winkels exploiteren, waarin een groot aantal kleine bestellingen verwerkt moet worden. Ook het aantal klanten met magazijnen over de hele wereld is sterk toegenomen. Het feit dat moderne intralogistieke systemen zoals PROLAG World via een browser worden bediend, maakt het voor klanten heel eenvoudig om hun goederen in nieuwe magazijnen op te slaan en op te halen, van waar ook ter wereld, met slechts een paar klikken. Onze datacenters in München bedienen magazijnen over de hele wereld. Geautomatiseerde magazijnen worden tegenwoordig ook bediend vanuit onze twee datacentra, die zijn uitgerust met alle Europese milieu- en veiligheidscertificaten.

Is een WMS zoals PROLAG World bijzonder gewild voor de automatisering van de intralogistiek?

Er zijn natuurlijk heel wat leveranciers die naast hun magazijnautomatisering ook een WMS aanbieden. Hun WMS is speciaal aangepast aan dit geautomatiseerde systeem, omdat het merendeel van hun klanten met hun geautomatiseerde magazijnen werkt. Bij CIM is dit anders. Wij hebben geen voorkeur voor de leverancier, maar we hebben ons systeem gekoppeld aan alle gangbare opslagsystemen. Zelfrijdende voertuigen, shuttlesystemen, palletiseerrobots, sorteersystemen of AutoStore-systemen: alles is al bij klanten geïnstalleerd en in de materiaalstroom geoptimaliseerd. Wij beschikken daarbij over een eigen gestandaardiseerde materiaalstroomcomputer met visualisatie, die een willekeurig aantal regelsystemen kan optimaliseren.

Een van de huidige problemen is de energiecrisis. Hoe gaat CIM hiermee om? En hoe kan een WMS helpen energie te besparen?

In ons bedrijf bedragen de energiekosten ongeveer 1% van de omzet. Hierin zijn de cloudsystemen niet meeberekend. De datacenters, dat wil zeggen onze cloud, draaien op groene stroom, waardoor ook de afhankelijkheid en de elektriciteitskosten lager zijn. Het energiebewustzijn is merkbaar groter geworden. De vele videoconferenties hebben ook het gebruik van de auto aanzienlijk verminderd. Overigens is ons wagenpark sinds het uitbreken van de pandemie volledig elektrisch geworden en zelfs gereduceerd - ondanks het toegenomen aantal projecten.

En hoe kan een WMS helpen energie te besparen?

PROLAG World kan in ieder geval helpen energie te besparen. Bijvoorbeeld in het geval van transporttechnieken, waarbij de motoren altijd draaien. Die kun je automatisch uitschakelen. Onze materiaalstroomcomputer weet wanneer orders worden geladen en regelt de energiebehoefte van de motoren dienovereenkomstig. Stellingbedieningsapparaten draaien ook langzamer in een eco-stand, als de orderbelasting niet te hoog is. Ook op verlichting kan aanzienlijk worden bespaard, bijvoorbeeld door de lichten te dimmen of uit te schakelen wanneer de gangen in de magazijnen niet worden gebruikt. We hebben ook een project waarbij we de CO2-voetafdruk van het magazijn weergeven en met kerngetallen optimaliseren. Dit is overigens niet alleen goed in het kader van de huidige inspanningen om energie te besparen, maar is ook in belangrijke mate gericht op milieu- en klimaatbescherming. Hier zet zich ons hele personeel voor in.

Het licht in het magazijn uitdoen - dus volgens het ‘Dark Warehouse’ principe?

Het ‘Dark Warehouse’-project waarbij wij betrokken zijn, is gebaseerd op het idee om een magazijn 24 uur per dag volledig automatisch te laten functioneren zonder personeel. De voordelen liggen voor de hand: ploegendiensten, afwezigheid van personeel of zelfs crisissituaties, zoals een pandemie, kunnen veel gemakkelijker worden opgevangen. Dit is een onderzoeksproject dat wij in Zwitserland met partnerbedrijven uitvoeren. Het moet alleen niet helemaal donker zijn, zodat de pickrobots de pakketten nog kunnen herkennen.

Moet energie-efficiëntie een rol spelen in de beslissing voor een automatisch magazijn?

Energiebesparing is niet het doorslaggevende punt. Het mooie van logistiek is dat de besparingen waaraan we werken ook altijd tot CO2-besparingen leiden. Bijvoorbeeld het combineren van bestellingen, de vermindering van afstanden en de vereenvoudiging van processen met ‘goods-to-person’-systemen. In dit opzicht is de activiteit van ons bedrijf een duurzame milieuvriendelijke activiteit.
Bij de keuze voor een geautomatiseerd magazijn spelen de magazijnbewegingen, de orderstructuren en de artikelgroottes een doorslaggevende rol. Onze bedrijfsanalisten zijn vertrouwd met alle magazijntechnologieën en hebben veel ervaring met de toepassing van dergelijke systemen. Klanten en belanghebbenden maken steeds meer gebruik van het leveranciersonafhankelijke advies van onze deskundigen, omdat dit uiteraard een hoge mate van praktische relevantie en deskundigheid heeft.

Dan komen we tot onze laatste vraag: Wat heeft de toekomst in petto voor CIM en PROLAG World?

We hebben een enorm brede markt die we nog verder willen en kunnen aanspreken. We hebben productiebedrijven, logistieke dienstverleners, we leveren aan distributeurs van gevaarlijke stoffen en gevaarlijke goederen en ons systeem beheert talloze geautomatiseerde magazijnen, gedeeltelijk en volledig geautomatiseerd. Toch zijn er nog steeds branches die het zonder superieure WMS-systemen zoals PROLAG World stellen of die hun geautomatiseerde systemen met inefficiënte software aansturen: daar kunnen wij nog steeds een groot verschil maken.
Maar bovenal hebben wij een product dat de gebruikers echte voordelen biedt. Het maakt het werk in het magazijn eenvoudiger, het helpt het tekort aan geschoold personeel op te lossen, het verbetert de ecologische voetafdruk en het begeleidt de klant bij zijn groei door veranderingen in de behoeften eenvoudig in kaart te kunnen brengen. Bovendien is het een bedrijf waar onze mensen nieuwe technologieën uitproberen met een enthousiasme dat men gewoonlijk alleen bij start-ups aantreft. Die innovatieve geest van onze medewerkers, de duurzaamheid van het product en de stabiliteit die de investering daardoor krijgt, dat zijn de factoren die ons optimistisch naar de toekomst doen kijken.


Hartelijk bedankt voor het gesprek!

Actueel nieuws en persberichten