cim logistics logo

PROLAG World brochure Hazmat

PROLAG World brochure Hazmat
Met PROLAG Hazmat biedt CIM een softwareoplossing die de opslag van gevaarlijke stoffen mogelijk maakt volgens de geldende voorschriften en die tevens het transport van gevaarlijke goederen optimaal voorbereidt. Met PROLAG Hazmat houdt u een overzicht over alle gevaarlijke stoffen en is de opslag ervan volgens de hoogste normen in alle opslagruimtes gewaarborgd.