cim logistics logo

Speciale subsidie voor zelflerend WMS

Speciale subsidie voor zelflerend WMS

"De ontwikkeling van een zelflerende software voor het genereren van intelligente opslagstrategieën op basis van neurale netwerken" - dat is de inhoud van een gezamenlijk onderzoeksproject van CIM Logistics en de Technische Universiteit van München. Als onderdeel van dit project ontwikkelen de onderzoekspartners een warehouse management systeem, dat op basis van kunstmatige intelligentie de magazijnprocessen autonoom optimaliseert.

Het vastgestelde projectdoel is de ontwikkeling van een zelflerende magazijnsoftware, die zelfstandig intelligente opslagstrategieën genereert op basis van neurale netwerken. Met deze nieuwe benadering van procesoptimalisatie worden inslag en uitslag op logische wijze met elkaar verbonden. "Momenteel worden inslagstrategieën in magazijnbeheersystemen handmatig vastgelegd op basis van bepaalde artikelparameters zoals hoogte, breedte, houdbaarheid, enz. Als gevolg daarvan krijgen artikelen soms een niet optimale opslaglocatie toegewezen, wat kan leiden tot inefficiënt gebruik van het magazijn en de onderliggende processen," legt Daniel Wöhr, projectleider voor dit project bij CIM Logistics, uit.


Daarom zullen de twee onderzoekspartners een nieuwe weg voor het optimaliseren van magazijnprocessen inslaan: het warehouse management systeem leert van de in- en uitslaggegevens en kan daarmee de opslagprocessen optimaliseren, wat vervolgens de goederenafgifte weer ten goede komt. De software kan dus zelfstandig strategieën ontwikkelen en veranderen waarvan men zich tot dusver niet bewust was, b.v. om korte afstanden en een optimale benutting van het magazijn te garanderen. "Wij verheugen ons op een nieuw project met onze jarenlange onderzoekspartner en zijn ervan overtuigd dat de geplande oplossing een groot optimalisatiepotentieel heeft, dat zelfs verder gaat dan in- en uitslag", blikt Prof. Dr. Ing. Johannes Fottner van het instutuut voor Materials Handling, Material Flow and Logistics van de TU München vooruit. Deze mening werd duidelijk ook gedeeld door de deskundigen van het ‘Innovatieprogramma voor middelgrote ondernemingen’, die de financiering van het project goedkeurde.

Dit is één van de meest gebruikte subsidieprogramma's voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in Duitsland. Het nationale steunprogramma, dat openstaat voor alle technologieën en sectoren, is bedoeld om de innovatiekracht en daarmee het concurrentievermogen van het midden- en kleinbedrijf op de lange termijn te versterken. In 2008 kondigde het federale ministerie van Economische Zaken en Energie voor het eerst dit innovatieprogramma aan. Vervolgens zijn er tussen 2008 en medio 2018 in totaal 40.500 projecten goedgekeurd en is er voor 5,5 miljard euro aan subsidies aan bedrijven uitgekeerd (stand 31 december 2019). Er zijn subsidies beschikbaar voor individuele projecten van bedrijven, samenwerkingsprojecten met onderzoeksinstellingen of andere bedrijven en ook bijvoorbeeld voor samenwerkingsprojecten van netwerken.