cim logistics logo
Logistieke woordenlijst

Logistieke woordenlijst

A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W |

A

De ABC-analyse deelt de voorraad in naar omloopsnelheid. De snel lopende artikelen (snellopers) worden aangeduid met A, minder snel lopende items met B en 'langzaamlopers' met C.

→  Meer informatie

Artikelstamgegevens zijn gegevens die een artikel beschrijven. Deze moeten voor ieder artikel in het magazijn worden aangemaakt en bijgehouden.

→  Meer informatie

B

Het batchnummer identificeert een bepaalde batch. Een batch is bijvoorbeeld een aantal exemplaren van hetzelfde artikel dat tegelijkertijd of binnen een bepaalde periode is geproduceerd. Met het batchnummer kunt u nagaan wanneer de artikelen zijn geproduceerd en met welke grondstoffen.

→  Meer informatie

Blokopslag is een vorm van opslag waarbij goederen of ladingdragers in een blokstructuur op en naast elkaar worden gestapeld.

→  Meer informatie

C

Opslagsysteem volgens het goods-to-man principe, waarbij de stellingen in een loop ronddraaien. De orderpicker hoeft daardoor niet langs de picklocaties te lopen, maar de picklocaties komen langs de orderpicker.

 

→  Meer informatie

Meervoud van collo, een woord dat niet veel wordt gebruikt en exemplaar stukgoed voor verzending betekent, ongeacht wat de verpakking daarvan is. Colli zijn de eenheden waaruit een pallet is opgebouwd. Meestal dozen, maar ook trays, emmers, bakken, kratten of zakken.

→  Meer informatie

Cross-docking is een logistiek proces waarbij inkomende goederen meteen van de ontvangstlocatie worden verplaatst naar de uitgaande locatie, zonder dat ze tussendoor worden opgeslagen.

→  Meer informatie

D

Het Dock- & Yardmanagement beheert de docks en de laadperrons van een magazijn.

→  Meer informatie

Stelling waarin pallets, bakken of dozen op een licht hellende rollenbaan worden geplaatst.

→  Meer informatie

Opslagsysteem waarin per opslaglocatie twee pallets, bakken of dozen achter elkaar worden opgeslagen.

→  Meer informatie

Met dubbelspel wordt de efficiëntie van intern transportmateriaal vergroot.

 

 

→  Meer informatie

E

Electronic Data Interchange (EDI) is een standaard voor het elektronisch uitwisselen van bepaalde bedrijfsdocumenten. Hierbij kan gedacht worden aan orders, rekeningen, berichten of bevestigingen. Omdat de documenten moeten voldoen aan bepaalde standaardsjablonen, wordt het vooral gebruikt voor de automatisering van herhalende handelingen.

→  Meer informatie

Enkeldiep wordt gebruikt voor opslagsystemen waarin per opslaglocatie niet meer dan één pallet, bak of doos kan worden geplaatst.

→  Meer informatie

F

Facturatie van opslagkosten is een vorm van administratie die wordt gebruikt wanneer logistieke diensten aan klanten moeten worden berekend.

In een Warehouse Management System (WMS) is deze functie gewoonlijk als standaardmodule opgenomen.
→  Meer informatie

Het FIFO-principe, first in, first out duidt aan dat wat er het eerst in komt, ook weer het eerst uitgaat.

 

→  Meer informatie

G

Gevaarlijke goederen of gevaarlijke stoffen zijn, volgens de vervoersvoorschriften voor gevaarlijke goederen, stoffen en voorwerpen die een risico kunnen vormen voor mens, dier of het milieu in geval van ongelukken of onjuiste behandeling tijdens het vervoer.

→  Meer informatie

Het GS1-label is een gestandaardiseerde vorm om allerlei relevante informatie op goederen aan te brengen. De belangrijkste informatie staat zowel in barcodevorm als in leesbaar schrift weergegeven. Te denken valt bijvoorbeeld aan identificerende codes zoals de GS1-verzendcode (SSCC), of aanvullende informatie zoals ordernummer, gewicht, aantal en adrescodes.

→  Meer informatie

H

Een hoogbouwmagazijn is een type magazijn dat wordt gekenmerkt door een stapelhoogte van meer dan 6 m en dat wordt bediend met speciale mechanische of automatische apparaten (reachtruck of smalle gangen heftrucks).

 

→  Meer informatie

I

Het identificatiepunt (I-punt) is een onderdeel van de goederenontvangst. Het is het punt waarop de informatie over de ontvangen goederen wordt samengevoegd met de informatie van het magazijnbeheersysteem. Het I-punt is het laatste onderdeel van de goederenontvangst voordat de goederen in het magazijn worden binnengebracht.

→  Meer informatie

Het ontvangen van goederen bij een magazijn, om deze vervolgens op te slaan of direct klaar te zetten voor transport.

→  Meer informatie

J

Just-in-time-productie (JIT) is een productieprincipe waarbij aanleverings- en productiedeadlines nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd om opslagkosten te vermijden.

→  Meer informatie

K

Kanban komt van de Japanse woorden kan wat ‘visueel’ betekent en ban dat ‘kaart of bord’ betekent. Het is een methode om processen te definiëren, te managen en te verbeteren.

→  Meer informatie

L

Ladingdragers zijn hulpmiddelen die in de transportketen worden gebruikt om goederen of colli tot laadeenheden samen te voegen en die niet vast aan de artikelen verbonden zijn. Voorbeelden van ladingdragers zijn o.a. pallets, karren, kratten en bakken. 

→  Meer informatie

Centrum van logistieke activiteiten. Dit kan een bedrijventerrein zijn, maar ook over een overslagpunt of een bepaalde streek. Tegenwoordig ook vaak logistieke hotspot genoemd.

→  Meer informatie

M

In het Nederlands betekent man-to-goods letterlijk: man-naar-de-goederen. Dit is een aanduiding voor grotendeels handmatige orderverzamelsystemen waarin medewerkers zelf langs de picklocaties moeten rijden om orders te verzamelen. Tegenhanger van goods-to-man systemen, waarin alle loop- en rijafstanden zijn geëlimineerd.

→  Meer informatie

Multi-order picking (ook wel batch-picking genoemd) wordt gekenmerkt door het combineren van de productvraag van meerdere orders tot één pickinstructie.

 

→  Meer informatie

Multidiep is een aanduiding voor opslagsystemen waarin per opslaglocatie meer dan twee pallets, bakken of dozen achter elkaar worden geplaatst.

→  Meer informatie

N

Nummer van de verzendeenheid (NVE), ook wel Serial Shipment Container Code (SSCC) genoemd.

→  Meer informatie

O

Het aantal keer per jaar dat de gemiddelde voorraad wordt omgezet (in hoeveelheden). Met de omloopsnelheid kunt u uitrekenen hoeveel dagen specifieke producten gemiddeld in het magazijn liggen.

→  Meer informatie

Het verzamelen van goederen aan de hand van orders en orderlijsten. Ook orderverzamelen genoemd, waarvoor veel verschillende strategieën en uitvoeringen gehanteerd worden.

→  Meer informatie

Outsourcing is het uitbesteden van taken die voorheen intern binnen een onderneming werden uitgevoerd. Binnen de logistiek wordt outsourcing o.a. gebruikt om het transport van goederen door een externe partij te laten uitvoeren.

→  Meer informatie

P

Verticaal opslagsysteem waarin veelal kleine artikelen worden geplaatst op plateaus die in een loop ronddraaien. Met een druk op de knop kan de orderpicker het benodigde plateau naar voren halen.

→  Meer informatie

Pick-by-Backhand Scanner maakt het mogelijk om snel, eenvoudig en gemakkelijk te orderpicken door middel van 'freehand scanning'.

→  Meer informatie

Het Pick-to-Light systeem is een systeem waarin picklocaties zijn voorzien van elektronische displays. Hierop worden visuele instructies weergegeven, in de vorm van lampjes en displays. De picker ziet daardoor welke artikelen in welke hoeveelheid moeten worden verzameld.

→  Meer informatie

Q

R

Radio Frequency Identification (identificatie met radiogolven, RFID), is een technologie om van een afstand informatie op te slaan in en af te lezen van zogenaamde RFID-tags die op of in objecten zitten. Kan in plaats van barcodes worden gebruikt om ladingdragers en goederen te identificeren

→  Meer informatie

Retourlogsitiek is de logistieke verwerking van terugkomende goederen door een bedrijf. Retourlogistiek wordt ook wel reverse logistic genoemd.

→  Meer informatie

S

Met de SSCC kunnen verzendeenheden binnen een zending uniek geïdentificeerd worden. De nationale benaming is GS1-verzendcode.

→  Meer informatie

Onder standaardsoftware wordt verstaan: een kant-en-klare softwareoplossing waarbij alle bedrijfs- en logistieke processen met standaardsoftware worden ondersteund. In tegenstelling tot maatwerk software werkt standaardsoftware idealiter onafhankelijk van andere systemen en loopt het op verschillende besturingssystemen.

→  Meer informatie

Machine die automatisch de inslag en uitslag van pallets, bakken of dozen in magazijnstellingen verzorgt. De belangrijkste stellingbedieningsapparaten zijn kranen en shuttles.

→  Meer informatie

Een stuklijst is een lijst van alle onderdelen en materialen die nodig zijn om een eindproduct te maken. De lijst is vaak voorzien van een schematisch overzicht van de samenhang tussen de diverse onderdelen.

→  Meer informatie

Het beheer van een netwerk van verbonden bedrijven die bezig zijn met het leveren van producten en diensten aan eindgebruikers in een supply chain. Veelal toegewezen aan (logistieke) consultancybedrijven.

→  Meer informatie

T

THT staat voor Tenminste Houdbaar Tot, ofwel houdbaarheidsdatum. Geeft de uiterste verkoopdatum van het artikel aan. Dit is een aanduiding voor de kwaliteit van het artikel

→  Meer informatie

Tracking & Tracing is een systeem voor het volgen van zendingen, waarbij tracking de huidige status (toestand, locatie) aangeeft.

→  Meer informatie

U

Het proces waarbij goederen een magazijn verlaten, inclusief het administratief verwerken van de handeling en het laden van de laders.

→  Meer informatie

V

Value Added Services (VAS) zijn de steeds belangrijker wordende extra diensten, die worden aangeboden in combinatie met de logistieke basisdiensten, zoals verpakkingslogistiek, thuisbezorging en afvalverwijderingslogistiek. Voorbeelden van Value Added Services zijn: labelen, sealen, wikkelen van producten en rapportages leveren.

→  Meer informatie
Vendor Managed Inventory (VMI) is een logistiek concept waarbij de voorraad van een afnemer op het distributiecentrum wordt bijgehouden door de leverancier. De leverancier krijgt van de afnemer via EDI gegevens binnen over de voorraad. Op basis daarvan beslist de leverancier
of hij de voorraad al dan niet gaat bijvullen. Hiermee stijgt de performance van de leveringsketen.

 →  Meer informatie

W

Een locatie waar een bedrijf de logistiek van goederen heeft gelokaliseerd. Vanuit een warehouse worden goederen ontvangen, verdeeld en vervoerd naar andere bestemmingen.

→  Meer informatie

Actueel nieuws en persberichten

Directiewisseling zet familietraditie voort

CIM GmbH, een toonaangevende leverancier van innovatieve technologische oplossingen op het gebied van logistieke software uit Zuid-Duitsland, kondigt een belangrijke generatiewisseling in zijn management aan. Na vele jaren succesvol management door het echtpaar Fritz en  Franziska Mayr, die het bedrijf…

Meer informatie

CIM ist auf der Messe: Logistics & Automation in Dortmund vertreten

Wir sind mit unserem Stand auf der Logistics & Automation vom 15.05. bis 16.05.2024 vertreten und präsentieren sämtliche Features unserer voll konfigurierbaren Warehouse Management Software PROLAG World. Das System bildet alle Erfordernisse moderner Intralogistik ab. Lagerverwaltung, Automation, Gefahrgutmanagement, Produktion, Versand…

Meer informatie

Neues Buch des Fraunhofer-Instituts in Zusammenarbeit mit CIM GmbH

Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML veröffentlichte ein neues Buch zum Thema: „Prozessoptimierung in der Intralogistik“. Wir als CIM GmbH beteiligten uns hier mit einem interessanten Praxisbeitrag zur "Künstlichen Intelligenz im WMS". Das Buch bietet eine Art Leitfaden, um die Effizienz…

Meer informatie